ออกแบบและจัดทำเกม
ออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่น
ออกแบบเกม, แอพพลิเคชั่น สำหรับงานอีเวนต์ ออกแกไนซ์ เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
หน้าแรก > บริการ > โปรแกรมระบบ Online

   เราเป็นผู้ให้บริการรับจัดทำโปรแกรม หรือ แอปพลิเคชั่น ต่างๆ โดยเราสามารถจัดทำระบบให้ online เพื่อเก็บข้อมูล หรือช่วยในการบริการสินค้า หรือ ประชาสัมพันธ์ สินค้าของท่านได้อย่างครบถ้วน

   ด้วยเทคโนโลยีที่เราติดตามและพัฒนามาโดยตลอด ทำให้เราสามารถนำเทคโนโลยีนั้นๆมา ผนวกรวมกับเกมของเราได้ ทำให้ท่านสามารถสั่งให้เราประดิษฐ์ อุปกรณ์ หรือ Hardware เพื่อใช้ในการเล่นเกมนั้นๆของท่านได้อีกด้วย

ระบบบางส่วนที่เราจัดทำได้

 • แอพลิเคชั่นบน FaceBook (FaceBook)
 • flash 3 มิติ (Flash 3D)
 • ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว ( Flash Motion Detection)
 • ระบบตรวจจับใบหน้า (Face detection)
 • ระบบถอดรหัส และ แสดงภาพเคลื่อนไหวจาก AR Code และ QR Code (AR code,QR code)
 • ระบบมัลติทัช (Multi touch)
 • ระบบตรวจจับการเคลื่อน ด้วย ไคเนค (kinect )
 • เล่นแฟลช โดยใช้ วีโมด (Wiimote and Flash)
 • จัดทำระบบเกมยิง ด้วยแสงเลเซอร์
 • แฟลช เซฟ เป็น รูป .jpg หรือ ข้อความ .txt (Flash Save jpeg , text)

รูปแบบที่นิยม

 • ระบบถ่ายรูป พร้อมส่งอีเมลล์
 • ระบบตกแต่งสินค้า ออนไลน์
 • แอพลิเคชั่น บน Facebook
 • ระบบตรวจสอบสินค้า online
 • ระบบสั่งซื้อ online