ออกแบบและจัดทำเกม
ออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่น
ออกแบบเกม, แอพพลิเคชั่น สำหรับงานอีเวนต์ ออกแกไนซ์ เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
ใบไม้ดีไซน์ ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในด้านการผลิตคอนเทนต์ เกม สื่อการเรียนรู้ และแอพพลิเคชั่น ที่ใช้ในงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาและเรียนรู้ งานอีเวนต์ และงานออแกไนซ์ เรายินดีให้บริการในเรื่องให้คำปรึกษา จัดทำ เกม หรือแอพพลิเคชั่นสำหรับการโปรโมสินค้าและงานบริการที่คุณต้องการ ทั้งในรูปแบบสำหรับเครื่อง PC และ Android Tablet
เกมคอมพิวเตอร์ เป็นเกมที่เข้าถึงผู้ใช้ได้ง่าย และสามารถใช้ระบบที่มีรูปแบบที่สลับซับซ้อน สามารถใช้เกมในระบบนี้ เพื่อเป็น เกมสื่อการสอน,เกมส่งเสริมการขาย
เกมบนมือถือ หรือเกมบนแท็บเล็ต เป็นเกมที่ง่ายต่อการพกพา สามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้โดยตรง สามารถใช้เกมระบบนี้เพื่อ เป็นเกมส่งเสริมการขาย หรือ ดัดแปลงทำเกมในงานอีเว้นท์ได้อีกด้วย
เกม สำหรับงานอีเว้นท์ และโปรโมทสินค้า ด้วยประสบการณ์ในการจัดทำเกมสำหรับงานอีเว้นท์ เราสามารถออกแบบเกมเพื่อให้เหมาะกับธีมงาม ,สโลแกนสินค้า และกำหนดช่วงเวลาการเล่นเกมให้แก่ท่านได้
ผลิตเกมตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากบางครั้งกลุ่มเป้าหมายมีหลากหลาก เราสามารถช่วยท่านวิเคราะห์และช่วยออกแบบเกมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสิ่งที่ต้องการจะเสนอได้ตรงกับความต้องการของคุณ
ระบบ Online มีคุณสมบัติในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ ทำให้สะดวกในการเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้ และง่ายต่อการประชาสัมพันธ์ และช่วยทางด้านการบริการ ผู้ใช้สามารถเข้าได้อย่างสะดวก
ระบบนี้จะเป็นระบบปิด เก็บข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอรืที่รันแอปพลิเคชั่นนั้นๆ เท่านั้น เหมาะกับงานส่วนบุคคล หรืองานที่ใช้ในองค์กร
ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านระบบงานอีเว้นท์ของเรา เราสามารถพวงต่ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น kinect ,มัลติทัช,สัญญาณเลเซอร์ เสริมให้เข้าระบบเพื่อให้งานอีเว้นท์ของท่านดูดีและทันสมัยกว่าใครๆ
ออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่นตามสั่ง เราสามารถช่วยท่านวิเคราะห์และช่วยออกแบบระบบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสิ่งที่ท่านต้องการ