ออกแบบและจัดทำเกม
ออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่น
ตัวอย่างผลงานเกมและแอพพลิเคชั่นบางส่วนของเรา

เกมจอทัชสรีน สำหรับโปรโมทสินค้า ลักษณะการเล่นจะคล้าย fruit slice โดยให้ผู้เล่นลากนิ้วที่มีน้ำยาจากเปา ไปทำลายคราบสกปรกให้ทัน ภายในเวลาที่กำหนด หากได้คะแนนสูง สามารถบันทึกคะแนนได้