ออกแบบและจัดทำเกม
ออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่น
ตัวอย่างผลงานเกมและแอพพลิเคชั่นบางส่วนของเรา

เกมคอมพิวเตอร์ ให้ผู้เล่นเลือกเครื่องปรุงอาหารไทย นำไปผัด ต้ม ทอด ย่าง ให้ทันตามลูกค้าต้องการ โดยเมื่อจบด่านสามารถนำเงินที่ได้ไปซื้อเครื่องครัว, อัพเกรดเครื่องครัว หรือซื้อร้านเพิ่มเติมได้