ออกแบบและจัดทำเกม
ออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่น
ตัวอย่างผลงานเกมและแอพพลิเคชั่นบางส่วนของเรา

เกมสื่อการสอน CAI สำหรับเด็กมัธยม ลักษณะการเล่นจะประกอบด้วยภารกิจขนาดเล็ก หลายๆ ภารกิจ คอยสอดแทรกความรู้ เพื่อให้ผู้เล่นได้ความรู้และสนุกสานไปกับเกม