ออกแบบและจัดทำเกม
ออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่น
ตัวอย่างผลงานเกมและแอพพลิเคชั่นบางส่วนของเรา

ระบบถ่ายรูปและส่งรูปเข้าอีเมล ของ TK Park งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 54โดยหลังจากถ่ายรูปสามารถกรอกข้อมูลอีเมลเพื่อให้ระบบจัดส่งรูปที่ถ่ายเข้าไปยังอีเมลที่ระบุได้

ระบบถ่ายรูปและจัดส่งเข้าอีเมล เป็นระบบที่เหมาะสำหรับการออกงาน และต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าเยี่ยมชมบูธ โดยสามารถประยุกต์ให้มีกรอบแสดง หรือ เพิ่มเติมกับระบบตรวจจับใบหน้า เพื่อเพิ่ม ของประกอบกับรูปถ่ายได้