ออกแบบและจัดทำเกม
ออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่น
ตัวอย่างผลงานเกมและแอพพลิเคชั่นบางส่วนของเรา

เกมซีรี่ย์สื่อการสอน สำหรับเด็ก รูปแบบการเล่นจะให้ผู้เล่นเป็นเจ้าของร้านอาหาร คอยเลือกที่นั่งให้ลุกค้า เสริฟอาหาร พร้อมคิดเงิน โดยผู้เล่นต้องเล่นให้ร้านอาหารของตนเองกำไรมากที่สุด เพื่อนำเงินนั้นไปซื้อร้านอาหารอื่นๆต่อไป