ออกแบบและจัดทำเกม
ออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่น
ตัวอย่างผลงานเกมและแอพพลิเคชั่นบางส่วนของเรา

เกมบริหารและจัดการน้ำหนัก ผู้เล่นต้องบริหารและจัดการน้ำหนักบรรทุกให้พอดีกับน้ำหนักบรรทุกของรถแต่ละคันให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

เกมนี้เป็นเกมระบบทัชสกรีน  เหมาะสำหรับใช้ในศูนย์การเรียนรู้ หรือ ออกงานอีเวนต์ เนื่องจากใช้เวลาในการเล่นแต่ละครั้งไม่นานมาก และให้ความเพลิดเพลิน สามารถร่วมช่วยกันคำนวณกับเพื่อน ๆ ได้