ออกแบบและจัดทำเกม
ออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่น
ตัวอย่างผลงานเกมและแอพพลิเคชั่นบางส่วนของเรา
หน้าแรก > ตัวอย่างผลงาน > ระบบ Kinect ตัดพื้นหลัง

ระบบจับการเคลื่อนไหวของผู้เล่น (Motion Detect) ด้วยระบบ Kinect

ตัวอย่างจะเป็นระบบจับภาพบุคคล และทำการตัดฉากหลัง โดยแทรกกราฟิกหัวใจเต้น
เมื่อมีคนยืนอยู่หน้าจอ แต่หากเมื่อไม่มีคนอยู่ในหน้าจอแล้ว ระบบจะทำการตัดกลับไปยังหน้าจอหลักเพื่อสแตนบายรอแสดงผลต่อไป

ความสามารถของระบบ
1. สามารถตัดฉากหลังออกได้
2. สามารถซ้อนฉากกราฟิกเข้าไปเป็นฉากหลังแทนได้
3. เลือกซ้อนกราฟิกใหม่ลงไปแทนที่ได้