ออกแบบและจัดทำเกม
ออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่น
ตัวอย่างผลงานเกมและแอพพลิเคชั่นบางส่วนของเรา
หน้าแรก > ตัวอย่างผลงาน > นักสำรวจน้อย

เกมนักสำรวจน้อย
จับการเคลื่อนไหวของผู้เล่น (Motion Detect) ด้วยระบบ Kinect ผู้เล่นสามารถใช้มือโบกไปมาเพื่อขุดสำรวจสิ่งแวดล้อมในเกม เพื่อค้นหาสิ่งของที่ซ่อนอยู่ เมื่อผู้เล่นเลิกเล่น หรือไม่มีผู้ใดเล่นเกมอยู่ระบบจะตัดเข้าสู่หน้าจอแรกโดยอัตโนมัติ

ความสามารถของระบบ
1. สามารถเลือกตรวจจับท่าทางผู้เล่น เพียงคนเดียว หรือหลายคนได้ โดยคนอื่นที่อยู่ในฉากจะไม่มีผลต่อการเล่น
2. ระบบสามารถเพิ่มหรือเลือกตัดฉาก หรือ ซ้อนฉากใหม่ ๆ เข้าไปได้
3. สามารถปรับลดความเข้มของเงาผู้เล่นได้

สามารถนำเกมไปประยุกต์กับงานอื่น ๆ ได้

 

ยืนยกแขนตามตัวอย่างเพื่อเริ่มสำรวจ

 

ใช้มือโบกไปมาเพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อม

ใช้มือโบกไปมาเพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อม

 

ขึ้นข้อความบรรยาย เมื่อทำภาระกิจสำรวจเสร็จสิ้น

ขึ้นข้อความบรรยาย เมื่อทำภาระกิจสำรวจเสร็จสิ้น