ออกแบบและจัดทำเกม
ออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่น
ตัวอย่างผลงานเกมและแอพพลิเคชั่นบางส่วนของเรา
หน้าแรก > ตัวอย่างผลงาน > Multitouch หาสิ่งอันตราย

เกมหาสิ่งอันตราย

เป็นเกมหาสิ่งอันตรายภายในเวลาที่กำหนด โดยเราสามารถใช้ระบบมัลติทัช ในการ ซูมภาพ เพื่อใช้ในการหาสิ่งต่างๆได้