ออกแบบและจัดทำเกม
ออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่น
ตัวอย่างผลงานเกมและแอพพลิเคชั่นบางส่วนของเรา

ระบบออกแบบเสื้อ

สามารถเปลี่ยนสีเสื้อ ขนาด-จำนวน เสื้อ  เลือกเสื้อด้านหน้า-หลัง พร้อมใส่ตัวอักษร
อัพโหลดรูปภาพ วาดรูปใส่ หรือเลือกรูปพาธต่างๆ จากระบบ เมื่อออกแบบเสร็จแล้วสามารถอัพโหลดรูปเสื้อที่ออกแบบเข้าสู่ facebook และกดสั่งซื้อได้อีกด้วย