ออกแบบและจัดทำเกม
ออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่น
ตัวอย่างผลงานเกมและแอพพลิเคชั่นบางส่วนของเรา

เกม Papaya salad

เกมทำส้มตำ มีหลากหลายภาระกิจ ทั้งหั่น ทั้งปอก ทั้งคลุก โดยแต่ละภาระกิจต้องทำให้ทันภายในเวลาที่กำหนด