ออกแบบและจัดทำเกม
ออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่น
ตัวอย่างผลงานเกมและแอพพลิเคชั่นบางส่วนของเรา

Kippo Across

เกมพามังกรข้ามฟาก ผู้เล่นต้องพามังกรข้ามฟากโดยหลบรถ เหยียบเต่าและท่อนไม้ เพื่อไปยืนอีกฟากให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด