ออกแบบและจัดทำเกม
ออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่น
ตัวอย่างผลงานเกมและแอพพลิเคชั่นบางส่วนของเรา

เกมคอมพิวเตอร์ เรียงผลไม้ตามเงาให้ทันเวลาที่กำหนด