ออกแบบและจัดทำเกม
ออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่น
ตัวอย่างผลงานเกมและแอพพลิเคชั่นบางส่วนของเรา

เกมเรียงหน้าสัตว์ให้ได้ติดกัน 3 ตัวขึ้นไป มีระบบไอเท็มคอยช่วยเหลือ